20/10/2021 | 7 |
0 Đánh giá


Dưới đây là một số nội dung hiện các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm bếp điện từ quan tâm:

I. VĂN BẢN PHÁP QUY LIÊN QUAN:

1.    Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN và sửa đổi 01:2016 QCVN 4:2009/BKHCN
2.     Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 9:2012/BKHCN và sửa đổi 01:2018 QCVN 9:2012/BKHCN
3.    Quyết định 1989/QĐ-TĐC ngày 12/9/2019 v/v ban hành hướng dẫn chứng nhận thiết bị điện và  điện tử phù hợp với QCVN 4:2009/BKHCN và sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN (thay thế QĐ 402 ban hành ngày 25/3/2010)
4.    Quyết định 1983/QĐ-TĐC ngày 15/10/2014 v/v ban hành hướng dẫn chứng nhận phù hợp với QCVN 9:2012/BKHCN về tương thích điện từ (EMC)
5.    Quyết định 3810/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019 v/v công bố sản phẩm, hàng hoá nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN (thay thế QĐ 3482/QĐ-BKHCN ngày 8/12/2017)
II. PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG: 

 

SẢN XUẤT/ NHẬP KHẨU
 

Chứng nhận tại nguồn sản xuất
Chứng nhận lô hàng
Chứng nhận tương thích điện từ QCVN 09:2012/BKHCN
theo phương thức 5
theo phương thức 7
Theo phương thức 1
- Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Phương thức này áp dụng đối với các sản phẩm điện và điện tử được sản xuất bởi cơ sở sản xuất đã xây dựng và duy trì ổn định hệ thống quản lý chất lượng/điều kiện bảo đảm quá trình sản xuất.
- Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa. Phương thức này áp dụng đối với lô sản phẩm điện và điện tử chưa thực hiện chứng nhận hợp quy theo phương thức 5
- Phương thức 1: Thử nghiệm mẫu điển hình
         Ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức 7, phương thức 1 dành cho hàng nhập khẩu nhé!
 
III. QUY TRÌNH KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH SẢN PHẨM BẾP ĐIỆN TỪ:
 Bước 1: Tổ chức, cá nhân nhập khẩu Đăng ký kiểm tra chất lượng tại Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng các tỉnh. Mở tờ khai hải quan tại chi cục nào thì đăng ký tại tỉnh, thành phố đó. Hiện tại các TP như Hải phòng, HCM, Bình Dương, Đồng Nai đăng kí trên cổng thông tin quốc gia.
Hồ sơ chuẩn bị: Hợp đồng (sales contract), hóa đơn thương mại (commercial invoice), Quy cách đóng gói (packing list), Vận tải đơn (House bill), Chứng nhận xuất xứ (C/O)…..
Chi cục tiếp nhận có mã đăn


(*) Xem thêm

Bình luận