26/07/2022 | 16 |
0 Đánh giá
Quy định mới của EU về việc sửa đổi mẫu Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với các Lô hàng sản phẩm hỗn hợp có chứa thành phần nguyên liệu có nguồn gốc từ động vật được nhập khẩu và quá cảnh vào EU
Ngày 15 tháng 7 năm 2022, Ủy ban châu Âu ban hành Quy định thực hiện số (EU) 2022/1219 (Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1219) về việc sửa đổi mẫu giấy Chứng nhận an toàn thực phẩm đối với các Lô hàng sản phẩm hỗn hợp có chứa thành phần nguyên liệu có nguồn gốc từ động vật được nhập khẩu và quá cảnh vào EU (chủ yếu liên quan đến sản phẩm hỗn hợp có chứa sữa).

Cụ thể EU sửa đổi mẫu Chứng nhận an toàn thực phẩm hỗn hợp được quy định tại Chương 50  và Chương 52 Phụ Lục III Quy định của EU số 2020/2235 về quy định Mẫu giấy chứng nhận An toàn thực phẩm đối với sản phẩm hỗn hợp nhập khẩu và quá cảnh vào EU.

Mẫu Giấy Chứng nhận an toàn thực phẩm hiện tại  đối với các Lô hàng thực phẩm hỗn hợp quy định tại Chương 50 và 52 Quy định số số 2020/2235 vẫn tiếp tục được áp dụng đến ngày 15/4/2023 với điều kiện các Giấy chứng nhận kèm theo các Lô hàng đó được cấp trước ngày 15/1/2023.

Chi tiết các quy định tại link sau: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32022R1219
   Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU

(*) Xem thêm

Bình luận