02/08/2021 | 17 |
0 Đánh giá

Ngày 31.7, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đưa ra một số quy định mới liên quan đến việc tiếp nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng Cát Lái.

Theo đó, đối với hãng tàu, đại lý hãng tàu, cảng Cát Lái tạm ngưng tiếp nhận hàng nhập của những doanh nghiệp, khách hàng đang ngừng sản xuất. Tạm ngưng tiếp nhận hàng lạnh trung chuyển rút ruột sang container đến hết ngày 16.8; tạm ngưng tiếp nhận hàng chiếm dung lượng bãi lớn, như hàng siêu trường, siêu trọng, hàng dự án, hàng quá khổ, quá tải… từ ngày 5.8 đến khi có thông báo mới.

Các hãng tàu chủ động thuyết phục khách hàng điều chỉnh cảng đích - nơi nhận hàng trực tiếp về cảng TCIT, cảng TCTT và cảng Hiệp Phước đối với các tàu cập cảng TCIT, cảng TCTT. Cảng sẽ hỗ trợ hãng tàu, khách hàng làm việc với cơ quan hải quan để thực hiện thủ tục chỉnh sửa Manifest nhanh chóng và thuận tiện.


(*) Xem thêm

Bình luận