19/07/2022 | 19 |
0 Đánh giá
Sau thời gian tham vấn các bên liên quan, Hội đồng Nội các của Cộng hòa Panama đã phê duyệt cơ cấu thu phí do Ban Giám đốc Kênh đào Panama đề xuất. Điều này có nghĩa là Kênh đào Panama sẽ vận hành một cơ cấu định giá đơn giản hơn, dựa trên giá trị và giảm số lượng mục phí từ 430 xuống còn dưới 60.
Quản lý Kênh đào Panama, ông Ricaurte Vásquez Morales cho biết: “Đề xuất nhằm cải thiện cơ cấu thu phí để phù hợp với giá trị của dịch vụ vận chuyển tại Kênh đào Panama, đồng thời cung cấp khả năng hiển thị và khả năng dự đoán cao hơn cho khách hàng trong thời gian tới”.
Đề xuất mới này được đưa ra vào ngày 1 tháng 4 năm 2022 và đã trải qua giai đoạn tham vấn chính thức, trong đó 17 bên quan tâm chủ yếu đã gửi bình luận hoặc ý kiến ​​của mình bằng văn bản. Phiên điều trần công khai được tổ chức tại Panama vào ngày 20 tháng 5 năm 2022, với sự tham gia của bảy bên, đại diện cho các khách hàng trong nước và quốc tế.

Phí container rỗng (TTE) được điều chỉnh giảm xuống so với đề xuất ban đầu, còn  2 USD/ TEU vào năm 2023,  4USD / TEU vào năm 2024 và  6 USD/ TEU vào năm 2025, thay vì các mức 5 USD, 6,50 USD và 8 USD mà các chủ tàu và chủ hàng cho rằng không phù hợp với điều kiện thị trường hiện nay. 

Đối với tất cả các phân khúc thị trường khác, phí cầu sẽ được tính bằng cách áp dụng 85% mức phí vận tải thay vì 90% được đề xuất ban đầu.

Việc điều chỉnh này một mặt thể hiện sự hài hóa lợi ích giữa các bên liên quan hơn so với đề xuất ban đầu, phần khác cũng phù hợp với bối cảnh hoạt động vận tải biển và thương mại quốc tế dự báo sẽ đối mặt với nhiều khó khăn trong nửa cuối năm 2022. 

Nguồn: VITIC
Trích từ Báo cáo logistics trong xuất khẩu một số mặt hàng và chính sách, quy định liên quan, số tháng 7/2022 

(*) Xem thêm

Bình luận