07/04/2022 | 7 |
0 Đánh giá
Quy trình đánh giá chứng nhận hợp quy thép cốt bê tông nhập khẩu như sau:
Bước 1: Đăng ký trên 1 cửa quốc gia đối với các chi cục đã có trên cổng thông tin 1 cửa Lưu ý: Đối với các chi cục chưa áp dụng nhận hồ sơ tại cổng thông tin 1 cửa Quốc gia thì doanh nghiệp phải nôp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục TCĐLCL nơi doanh nghiệp mở tờ khai.
Bước 2: Lẫy mẫu tại nơi tập kết hàng hóa, phân tíc kiểm tra mẫu theo tiêu chuẩn quy chuẩn Việt Nam.
Bước 3: Mẫu đạt tiêu chuẩn, cấp chứng nhận hợp quy.
Bước 4: Nộp kết quả tự đánh giá theo quy định cho cơ qua kiểm tra (Chi cục TCĐLCL) trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông quan hàng hoá. QA Shipping., LTD chuyên hỗ trợ vận chuyển, làm thủ tục hải quan, và các thủ tục hợp chuẩn hợp quy cho sản phẩm nhập khẩu.
Cần thêm thông tin gì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: Mai@qashipping.com.vn  Sđt/Zalo: Ms Mai - 0973687868

 


(*) Xem thêm

Bình luận